Tổ chức HĐXH Người Việt Trẻ http://www.nguoiviettre.org.vn

Thông tin Ban Quản trị
19.07.2008

Danh sách cập nhật thành viên Ban Quản trị, các Cộng tác viên, chức năng nhiệm vụ, nguyên tắc gửi bài, vấn đề bản quyền...
Nội dung đang được chúng tôi xây dựng

Liên lạc với Người Việt Trẻ: nvt@nguoiviettre.org.vn

Liên lạc với Chủ tịch Người Việt Trẻ: anh Nguyễn Đình Quý (nguyendinhquy@nguoiviettre.org.vn)

Liên lạc với Trưởng nhóm quản trị website: nguyenbason@nguoiviettre.org.vn


URL của bản tin này::http://www.nguoiviettre.org.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=73

© Tổ chức HĐXH Người Việt Trẻ contact: nvt@nguoiviettre.org.vn