Tổ chức HĐXH Người Việt Trẻ http://www.nguoiviettre.org.vn

Danh sách Nhà tài trợ
07.12.2008

Danh sách các Nhà tài trợ cho Tổ chức HĐXH Người Việt Trẻ
1. Chú Nguyễn Văn Khỏe (Nickname: Namka - cũng đồng thời là một thành viên của Người Việt Trẻ. ^=^)

Địa chỉ: Công ty TNHH Hiệp Hòa Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Website: http://www.midove.com

Hình thức tài trợ: nhà tài trợ hoạt động thường niên.


URL của bản tin này::http://www.nguoiviettre.org.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=95

© Tổ chức HĐXH Người Việt Trẻ contact: nvt@nguoiviettre.org.vn